Kako Wiipovati?


  1. Odaberite jedan od Wiipod ukusa koji ste dobili uz Osnovnom setu – duvanski ili voćni.
  2. Skinite zaštitni poklopac sa Vašeg WiiPod ukusa pre povezivanja. Imajte na umu da ne treba pokušavati povezivanje WiiPoda i drugih marki sa Wiip uređajem jer to može ozbiljno oštetiti Vaš Wiip uređa.
  3. Kad spojite željenu Wiipod aromu sa svojim Wiip uređajem, uklonite poklopac s Wiipoda i možete početi koristiti.

* U slučaju da Vaš Wiip ne reaguje, baterija je možda prazna. Ako je tako, priključite ga na USB kabel i stavite na punjenje do 45 minuta.

Povratak na vrh