Kako Wiipovati?


  1. Odlučili ste se da zamenite neprijatan miris cigareta, pepeo i vatru i  shvatili ste da je najbolja alternativa za Vas Wiip.
  2. Posetite Wiip internet prodavnicu, izaberite boju svog Wiip uređaja i nastavite sa kupovinom Osnovnog seta.
  3. Sada odaberite jedan od WiiPod ukusa koji ste dobili uz Osnovnom setu – duvanski ili voćni. Skinite zaštitni poklopac sa Vašeg WiiPod ukusa pre povezivanja. Imajte na umu da ne treba pokušavati povezivanje WiiPoda i drugih marki sa Wiip uređajem jer to može ozbiljno oštetiti Vaš Wiip uređaj.
  4. Kad spojite željenu WiiPod aromu sa svojim Wiip uređajem, uklonite poklopac s WiiPoda i zaWiipujte. Jednostavno kao što se čini. Osetite slobodu. Napravite pozitivnu promenu.

* U slučaju da Vaš Wiip ne reaguje, baterija je možda prazna. Ako je tako, priključite ga na USB kabel i stavite na punjenje do 45 minuta.

Povratak na vrh