Uslovi korištenja

Distributer i uvoznik za Srbiju Trilll DOO
Bulevar patrijarha Pavla 14
21000 Novi Sad
PIB107697721
MB20854049Uslovi korištenja određuju pravila i regulacije korištenja Wiip stranice, na adresi www.Wiip.rs.

Korištenjem web stranice pretpostavljamo da prihvatate uslove korištenja. Ne nastavljajte koristiti Wiip.rs ako se ne slažete s uslovima korištenja na ovoj stranici. Sledeća terminologija odnosi se na Uslove i propisi, Izjavu privatnosti, Izjavu o odricanju odgovornosti te sve ugovore: “Klijent”, “Vi” i  “Vaš” referira se na Vas, osobu koja se nalazi na web stranici i u skladu je s propisima kompenije. “Kompanija”, “Mi”, “Naš” referira se na našu kompaniju. “Mi” se takođe referira na oboje, klijenta i nas. Svi uslovi odnose sa na ponudu, prihvatanje i razmatranje plaćanja, neophodne kako bi se postupak naše pomoći klijentu sproveo na najprikladniji način u svrhu zadovoljenja potreba klijenata. Svaka upotreba gore navedene terminologije ili drugih reči u jednini, množini, velikim slovima i / ili on/ona, smatraće se zamenljivom i stoga se odnose na istu.

Kolačići

Koristimo kolačiće. Pristupom na Wiip prihvatili ste upotrebu kolačića u skladu s Wiipovom politikom privatnosti.

Većina interaktivnih web lokacija koristi kolačiće kako bi dobili podatke o posetiocu web stranice. Kolačiće koristimo kako bismo omogućili funkcionalnost određenih područja te našim korisnicima olakšali da posete web stranicu. Neki od naših partnera / oglašivača mogu takođe koristiti kolačiće.

Licence

Ako nije drugačije navedeno, Wiip i/ili davaoci licence zadržavaju sva materijalna prava intelektualne svojine. Sva prava intelektualne svojine su zadržana. Tome možete pristupiti s myWiip mesta, za ličnu upotrebu koja podleže ograničenjima navedenim u ovim uslovima i propisima.

Nije dozvoljeno:

 • Ponovno objavljivati materijale s Wiipa
 • Prodavati, slati, uznajmljivati ili deliti licencirane materijale s Wiipa
 • Reprodukovati, duplicirati ili kopirati materijale s Wiipa
 • Redistribuirati sadržaj s Wiipa

Ovaj Sporazum započinje datumom ovog Ugovora. Delovi ove stranice nude priliku korisnicima za objavu i razmenu mišljenja i informacija. Wiip ne filtrira, uređuje, ne objavljuje niti pregledava komentare pre njihove prisutnosti na web mestu. Komentari ne odražavaju stavove i mišljenja Wiipa, njegovih agenata i / ili filijala. Komentari odražavaju stavove i mišljenja osobe koja objavljuje svoje stavove i mišljenja. U meri u kojoj je dopušteno važećim zakonima, Wiip neće biti odgovoran za komentare ili bilo kakvu odgovornost, štetu ili troškove prouzrpkovane i / ili pretrpljene kao posledica bilo koje upotrebe i / ili objavljivanja i / ili pojavljivanja komentara na ovoj web stranici.

Wiip zadržava pravo nadgledati sve komentare i uklanjati komentare koji se mogu smatrati neprimerenim, uvredljivim ili uzrokovati kršenje ovih Uslova i propisa. Garantujete i izjavljujete da:

 • Imate pravo da postavljate komentare na našoj web stranici
 • Komentari ne krše pravo intelektualne svojine, uključujući autorsko pravo, patent ili zaštitni znak bilo koje treće strane;
 • Komentari ne sadrže nikakav klevetnički, uvredljiv, nepristojan ili na drugi način nezakonit materijal koji predstavlja povredu privatnosti
 • Komentari se neće koristiti za promociju poslovnih, prilagođenih ili prikazivanje komercijalnih aktivnosti te nezakonitih aktivnosti.

Ovim putem dajete Wiipu licencu za upotrebu, reprodukciju, uređivanje i ovlašćenje drugih za upotrebu, reprodukciju i uređivanje bilo kojeg od Vaših komentara u bilo kojem formatu ili mediju.

 

Hyperlink na naš sadržaj

Sledeće organizacije mogu se povezati na našu web stranicu bez prethodnog pismenog odobrenja:

 • Vladine agencije;
 • Pretraživači;
 • Novinske organizacije;
 • Distributeri internetskog direktorijuma mogu se povezati s našom web stranicom na isti način kao i na web stranice drugih poduzeća; i
 • Akreditovane kompanije u celom sistemu, osim traženja neprofitnih organizacija, trgovačkih centara za dobrotvorne organizacije i grupacija za prikupljanje dobrotvornih fondova.

Te se organizacije mogu povezivati s našom početnom stranicom, publikacijama ili drugim podacima na web mestu sve dok veza: (a) ni na koji način nije varljiva; (b) ne podrazumijeva lažno sponzorstvo, odobravanje ili odobrenje stranke; i (c) uklapa se u kontekst web lokacije stranke koja ga povezuje.

Možda ćemo razmotriti i odobriti druge zahteve za vezu od sledećih vrsta organizacija:

 • opšte poznati izvori potrošačkih i / ili poslovnih informacija;
 • dot.com sajtovi zajednice;
 • udruženja ili druge grupe koje predstavljaju dobrotvorne organizacije;
 • distributeri mrežnih direktorijuma;
 • internet portali;
 • računovodstvene, pravne i konsultantske firme; i
 • obrazovne institucije i trgovačka udruženja.

Mi ćemo odobriti zahteve za povezivanje od tih organizacija ako odlučimo da: (a) Veza nas ne bi učinila manje povoljnim ni za sebe ni za naše akreditovane kompanije; (b) organizacija nema nikakvih negativnih evidencija kod nas; (c) korist koju nam je vidljivost hiperveze nadoknađuje odsutnost Wiipa; i (d) veza je u kontekstu opštih informacija o resursima.

Te organizacije mogu da se povezuju s našom početnom stranicom sve dok veza: (a) ni na koji način nije varljiva; (b) ne podrazumeva lažno sponzorstvo, odobravanje ili odobrenje stranke koja je povezuje i njenih proizvoda ili usluga; i (c) uklapa se u kontekst web lokacije stranke koja ga povezuje.

Ako ste jedna od organizacija navedenih u prethodnom paragrafu i želite se povezati s našom web stranicom, morate nas obavestiti slanjem e-pošte. Uključite svoje ime, ime organizacije, kontaktne podatke kao i URL svoje web stranice, popis svih URL-ova s kojih nameravate povezati našu web stranicu i popis URL-ova na našoj web lokaciji za koju želite vezu. Odgovor očekujte unutar 2–3 nedelje.

Odobrene organizacije mogu imati hipervezu na našu web stranicu kako sledi:

 • Korišćenjem našeg korporativnog imena; ili
 • Korišćenjem jedinstvenog povezanog lokatora resursa; ili
 • Korišćenjem bilo kojeg drugog opisa naše web stranice koji je povezan s time ima smisla unutar konteksta i formata sadržaja na stranicama stranke koja ga povezuje.

Nije dopušteno korišćenje Wiipovog logotipa ili drugih umetničkih dela radi povezivanja, ako ne postoji ugovor o licenci.

iFrames

Ne možete da kreirate Iframeove oko naših web stranica bez prethodnog pismenog odobrenja. One ne smeju menjati vizualnu prezentaciju ili izgled naše web stranice.

Odgovornost o sadržaju

Nećemo biti odgovorni za bilo kakav sadržaj koji se pojavi na Vašoj web stranici. Slažete se da ćete nas štititi i braniti od svih tvrdnji koje se pojavljuju na vašoj web stranici. Na sajtu se ne sme pojaviti tvrdnja koja se može tumačiti kao klevetnička, opscena ili zločinačka ili koja krši, na drugi način krši ili zagovara kršenje ili drugo kršenje bilo kojih prava trećih strana.

Vaša privatnost

Molimo pročitajte Pravila o privatnosti.

Prava

Zadržavamo pravo da zahtevamo uklanjanje svih ili bilo kojih određenih veza na našoj web stranici. U slučaju zahteva, prihvatate odmah ukloniti sve veze na našu web stranicu. Takođe zadržavamo pravo izmene ovih uslova i pravila u bilo kojem trenutku. Stalnim povezivanjem na našu web stranicu, prihvatate se obavezati i slediti ove povezne uslove i propisi.

Uklanjanje veza s naše web stranice

Ako na bilo kojoj web stranici pronađete bilo koji link koji je uvredljiv iz bilo kojeg razloga, slobodni ste  kontaktirati nas. Razmotrićemo zahteve za uklanjanje veza, ali nismo obavezni na to ili tako odgovoriti. Ne garantujemo da su informacije na ovoj web stranici tačni, ne garantujemo za njihovu celovitost ili tačnost; niti obećavamo da ćemo osigurati da web stranica ostane dostupna ili da se materijal na web mestu ažurira.

Odricanje

U najvećoj meri dopuštenoj važećim zakonom isključujemo sva zastupstva, garancije i uslove koji se odnose na našu web stranicu i upotrebu ove web stranice. Ništa u ovom odricanju odgovornosti neće:

 • ograničiti ili isključiti našu ili vašu odgovornost za smrt ili lične ozlede;
 • ograničiti ili isključiti našu ili vašu odgovornost za prevaru ili lažno predstavljanje;
 • ograničiti bilo koju od naših ili vaših obveza na bilo koji način koji nije dopušten važećim zakonom; ili
 • isključite sve naše ili vaše obaveze koje prema važećem zakonu ne mogu biti isključene.

Ograničenja iodricanja odgovornosti utvrđene u ovom odeljku i drugde u ovom odricanju odgovornosti: (a) podležu prethodnom stavku; i (b) regulisati sve obaveze proizašle iz odricanja, uključujući obaveze proizašle iz ugovora, obeštećenja i kršenja zakonom propisane dužnosti.

Sve dok se web stranica i informacije i usluge na web mestu pružaju besplatno, nećemo biti odgovorni za bilo kakav gubitak ili štetu bilo koje prirode.

Povratak na vrh