Zaštita ličnih podataka

Uredba o zaštiti ličnih podataka (GDPR)

Mi smo kontrolor podataka.

Pravni osnov za prikupljanje i korišćenje ličnih podataka opisan u ovim Pravilima o privatnosti zavisi od ličnih podataka koje prikupljamo i od specifičnog konteksta u kojem prikupljamo podatke:

  • Wiip mora da potpiše ugovor sa Vama
  • Dali ste Wiipu dozvolu za to

Obrada Vaših ličnih podataka u legitimnom je interesu kompanije Wiip i mora biti u skladu sa zakonom. Wiip će zadržati Vaše lične podatke samo u vremenskom periodu neophodnom za potrebe utvrđene u Pravilima o privatnosti. Mi ćemo zadržati i koristiti Vaše podatke u meri potrebnoj za ispunjavanje naših zakonskih obaveza, rešavanje sporova i sprovođenje naših pravila.

Ako ste stanovnik Evropskog ekonomskog prostora (EEA), imate pravo na zaštitu ličnih podataka. Ako želite da budete informisani o tome koje lične podatke imamo o Vama i želite da ove informacije budu uklonjene iz naših sistema, molimo kontaktirajte nas.

U određenim okolnostima imate sledeća prava na zaštitu podataka:

  • Pravo na pristup, ažuriranje ili brisanje informacija koje imamo o Vama
  • Pravo na ispravku
  • Pravo na prigovor
  • Pravo na ograničenje
  • Pravo na prenosivost podataka
  • Pravo na povlačenje saglasnosti

Ako želite da saznate više o svojoj privatnosti na web-stranicama myWiip-a, pogledajte našu politiku privatnosti.

Povratak na vrh